Orqanİk KƏnd TƏsƏrrÜfati Sertİfİkatli MƏhsullar

Avropa Birliyindən akkreditə olunmuş qurum tərəfindən Üzvi Kənd Təsərrüfatında istifadə üçün sertifikatlaşdırılmış məhsullar.