Mİkroelementlİ GÜbrƏlƏr

Dəmir, sink, manqan, mis, bor, molibden, kobalt kimi iz elementləri bitkinin inkişafında mühüm rol oynayır. Xüsusi hazırlanmış gübrələr bitkinin iz elementinə olan ehtiyacını ödəyəcəkdir.
MiLACOMBi

Yüksək qəbul etmə iz elementi qarışığı

MiLACOMBi LIQUID

Toprağa tutunan ve yüksek emilim sağlayan Sıvı İz element karışımı

MiLAFER

Dəmir çatışmazlığına qarşı alınan formada dəmir