KÖklƏndİrİcİlƏr

Torpağın quruluşunu tənzimləyir, torpaqdakı bağlanmış elementləri faydalı edir. Kök ehtiyaclarını təmin edərək kök inkişafını sürətləndirir.
HUMiLA

Btiki Böyümə Tənzimləyiciləri və Torpaq Qalıcı Xüsusi, texnoloji istehsal texnikası ilə istehsal olunan aşağı ph Leo

MiLAMiNO

Asan emilim üçün bitki ekstraktlı amin turşularından ibarət amin turşusu qarışığı

MOSSMiLA

Dəniz yosunu gübrəsi Algin turşusu və Amino turşusu ilə zənginləşdirilmişdir