Kalsİumlu GÜbrƏlƏr

Kalsium bitki toxumasının struktur elementlərindən biridir. İstifadə edildikdə, toxuma sıx və möhkəm olur, kök tumurcuqlarının uclarında ideal böyüməni təmin edir.
CALMiLA

Kalsium Format Həlli