Məhsul Qrupları

Azərbaycanda və dünyada ekoloji, davamlı və məhsuldar əkinçiliyə olan ehtiyacı qarşılayan məhsullar. Məhsuldar, ekoloji və davamlı kənd təsərrüfatı məhsulları.
Download Catalog
NPK SUDA HƏLL OLAN GÜBRƏ QRUPU

Xüsusi formulu və içində istifadə olunan ekstraktlar qidalı elementlərinin bitkilər tərəfindən yüksək məhsuldarlıqla mənimsənilməsinə imkan verir. Suda 100 % həll olur.

XÜSUSİ MƏHSULLAR

Bitkinin ehtiyaclarını tamamilə və effektiv şəkildə qarşılayacaq məhsullar.

KÖKLƏNDİRİCİLƏR

Torpağın quruluşunu tənzimləyir, torpaqdakı bağlanmış elementləri faydalı edir. Kök ehtiyaclarını təmin edərək kök inkişafını sürətləndirir.

KALSİUMLU GÜBRƏLƏR

Kalsium bitki toxumasının struktur elementlərindən biridir. İstifadə edildikdə, toxuma sıx və möhkəm olur, kök tumurcuqlarının uclarında ideal böyüməni təmin edir.

MİKROELEMENTLİ GÜBRƏLƏR

Dəmir, sink, manqan, mis, bor, molibden, kobalt kimi iz elementləri bitkinin inkişafında mühüm rol oynayır. Xüsusi hazırlanmış gübrələr bitkinin iz elementinə olan ehtiyacını ödəyəcəkdir.

ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATI SERTİFİKATLI MƏHSULLAR

Avropa Birliyindən akkreditə olunmuş qurum tərəfindən Üzvi Kənd Təsərrüfatında istifadə üçün sertifikatlaşdırılmış məhsullar.